Книга 101 Oracle8i. Організація роботи в мережі (2001)

Автор : М.Терьо

в книзі, схваленою й рекомендованою корпорацією Oracle, розглянуті основні принципи побудови мереж, взаємодія компонентів мережної архітектури Oracle, описане апаратне й програмне забезпечення, необхідне для успішного з’єднання комп’ютерів з базами даних. Покрокові інструкції з конфігурування мережі Oracle ілюструються знімками екранів. Наведено загальні відомості про протоколи Інтернету й шифруванні.

Pdf ; 42.2