Книга Аналіз даних. Генератор звітів Crystal Reports

Автори : Сергій Маклаков, Денис Матвєєв

книга являє собою практичний посібник зі створення аналітичних звітів за допомогою генератора звітів Crystal Reports версії 9. Дано огляд інструментального середовища й принципи вибірки, сортування й групування даних. Пояснюється використання формул, діаграм і географічних карт, матричних звітів і OLAP-джерел даних. Для системних адміністраторів розглядаються різні методи поширення звітів — від експорту в розповсюджені формати до поширення за допомогою Crystal ReportsEnterprise. Для професійних розроблювачів інформаційних систем розглядається використання Crystal Report Print Engine API і компонентів, що вбудовують, Crystal Reports (Delphi і Visual Basic), їхнє застосування для інтеграції в інформаційні системи, звітів, створених у різних середовищах розробки. У додатках наведені перелік і докладний опис функцій Crystal Report Print Engine API (CRPE), а також опис параметрів функцій Crystal Report Print Engine API.

6.4 MB