Книга Англійський крок за кроком (в 2 тт)

Автори : Н.Бонк, И.Левина, И.Бонк

т1
учебник являє собою початковий курс англійської мови (1-я частина комплексу), в основу якого покладений методично новий принцип навчання. Дозоване введення фонетико-орфоепічного матеріалу з негайним його закріпленням служить базою для інтенсивного нагромадження активної лексики, мовних стереотипів, граматичних структур і забезпечує висока якість засвоєння. Тексти й вправи побудовані на мовних зразках сучасної розмовної англійської мови. Курс призначений для широкого кола осіб, що приступають до вивчення англійської мови. Підручник може бути використаний у середньому й вищому навчальному закладах, на курсах, а також для самостійного вивчення англійської мови.

т2
учебник являє собою другу частину комплексу `Англійський крок за шагом`. У сукупності з першою частиною він охоплює всі основні структури англійської мови й розширює словниковий запас до 2900 лексичних одиниць. Текстової матеріал містить багато нових тим, характерних для сучасного життя. Діалоги відбивають найбільш імовірні ситуації спілкування. Тексти для обговорення познавательни або проблемни. Ефективна система вправ закріплює навички розмовної мови.

26,4 MB