Книга Банківські ризики : навчальний посібник

Банківські ризики : навчальний посібник
Автор: під ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой

Навчальний посібник складений відповідно до вимог Державних освітніх стандартів Учбово-методичного об’єднання в області фінансів, обліку й світової економіки. В основу посібника покладена науково-дослідна робота в рамках Центра фундаментальних і прикладних досліджень Фінансової академії при Уряді РФ. Дослідження виконувалося колективом викладачів кафедри «Грошово-кредитні відносини й банки». Зміст навчального посібника являє собою сполучення теорії банківських ризиків і практики керування ними з обліком діючої нормативно-правової бази. Особлива увага приділена сутності й класифікації ризиків, системі керування ними, основним видам приватних і комплексних ризиків, а також проблемам сучасного банківського ризику-менеджменту. Для студентів вузів і слухачів ИППК, що навчаються за фахом «Фінанси й кредит», як додаткова література до основних підручників по курсам, пов’язаним з теорією й практикою банківської справи

Download 4.6 MB

Mirror