Книга Бази даних

Автор: Хомоненко А. Д., Циганков В. М., Мальцев М. Г.

рассматриваются поняття баз даних і варіанти їхньої архітектури. Дається характеристика моделей подання даних, рассматриваються реляционная модель даних і проектування реляционних баз даних, CASE-системи, захист і адміністрування баз даних. Описиваеться технологія розробки персональних баз даних і клієнтської частини розподілених баз даних за допомогою СУБД Acces, Visual FOXPRO, системи Borland C++ Builder і серверної частини з помощбю Microsoft SQL Server. Описиваються основи публікації БД в Інтернеті, архітектура WEB — додатків, інтерфейсів CGI і ISAPI/NSAPI. Даеться загальна характеристика технологій ADO.NET, WEB — серверів і засобів публікації баз даних в інтернеті. Рассматриваються технології публікації баз даних з використанням XML і Microsoft Acces. По кожному розділі приводяться контрольні питання й завдання.

Формат: Pdf
Обсяг : 52+52+28