Книга Бухгалтерський облік: Підручник

Автори: Литнева Н. А., Малявкина Л. И., Федорова Т. В.

учебник складений відповідно до навчального стандарту за курсом «Бухгалтерський облік». Зміст підручника розкриває загальні принципи ведення бухгалтерського обліку, значення й завдання бухгалтерського обліку в системі керування як основного джерела економічної інформації, принципи ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Матеріал розташований по темах, у яких викладений діючий порядок ведення бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, доходів, витрат і капіталу в організаціях різних форм власності, документальне оформлення господарських операцій, пов’язаних з рухом зазначених об’єктів. Зміст питань ілюстрований прикладами, які сприяють закріпленню навчального матеріалу й дозволяють студентам і слухачам різних освітніх програм в області бухгалтерського обліку придбати необхідні професійні вміння й навички.
предназначен для студентів середніх спеціальних навчальних закладів, а також може бути рекомендовано слухачам економічних спеціальностей і викладачам.

5.9 MB