Книга Довідковий посібник із креслення

Годик Е.И., Хаскин А.М.


первий розділ довідкового керівництва охоплює обсяг курсу машинобудівного креслення. Він містить відомості: про геометричні побудови; оформленні машинобудівних креслень; побудові геометричних фігур і креслень деталей; аксонометричних проекціях; рознімних і нероз’ємних з’єднаннях; зображеннях деталей машин; допусках і посадках; позначеннях шорсткості поверхонь; оформленні конструкторської документації; складанні ескізів і робочих креслень деталей; складанні й читанні складальних креслень. У другому розділі наведені довідкові дані, необхідні для виконання машинобудівних креслень, куди ввійшли таблиці розмірів кріпильних деталей, графічні умовні позначки для схем і інші відомості. Незважаючи на рік видання, досить корисна книга й для студентів, і для конструкторів.

13.2 MB