Книга Економічний аналіз.

Економічний аналіз.
учебник для студентів вищих навчальних закладів.

детально розглянуті методики комплексного внутріфірмового аналізу результатів виробничо-фінансової діяльності підприємства з обліком вітчизняного й закордонного досвіду. На відміну від попередніх видань повніше викладені методики аналізу інвестиційної діяльності підприємства, ефективності й інтенсивності використання капіталу, руху грошових коштів, фінансових результатів. Наприкінці кожної глави наведені контрольні питання й завдання для закріплення матеріалу. У виданні враховані останні зміни законодавства. Матеріал даний відповідно до державного освітнього стандарту й чинного законодавства.

Download 25.5 MB