Книга Гроші. Кредит. Банки. Цінні папери. Практикум

Автор: Під ред. Е.Ф. Жукова

представлени завдання й практичні ситуації по основних темах дисциплін, досліджуваних в економічному вузі, у тому числі «Гроші й кредит», «Банківська справа», «Ринок цінних паперів». Їхнє рішення дозволяє більш глибоко освоїти теоретичні положення розвитку кредитно-грошової системи Росії, одержати необхідні знання в області окремих, найбільш складних проблем фінансових ринків, їхніх інститутів і інструментів, керування активами й пасивами банків, формування й розвитку ринку цінних паперів і в цілому освітити практику ринкових перетворень у Росії.
для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, фахівців фінансової, банківської й податкової систем, а також для всіх интересующихся цими проблемами.

Pdf ; 9.0