Книга Інтерпретація культур

Інтерпретація культур
Автор: Гирц Д. О..
Формат: doc.

«Концепція культури, який я дотримуюся й корисність якої намагаюся показати в зібрані в цій книзі нарисах, є по суті семиотической. Розділяючи точку зору Макса Вебера, відповідно до якої людина — це тварина, що висить на витканій їм самим павутині змістів, я приймаю культуру за цю павутину, а її аналіз — за справу науки не експериментальної, зайнятими пошуками законів, але интерпретативной, зайнятий пошуками значень. Виявлення й роз’яснення значення — саме та мета, що я переслідую, коли розбираю зовні загадкові вираження соціального».