Книга Класична йога («Йога-сутра» Патанджали й «Вьяса-бхашья»)

в книзі даний російський переклад основних джерел класичний йоги — «Йога-сутр» Патанджали й «Вьяса-бхашьи». Переклад випереджається реконструкцією системи, побудованої як поетапний розгляд проблематики відповідно до рубрикації оригіналу, і супроводжується авторським коментарем, що вводить додаткові матеріали по історії цієї релігійно-філософської системи, що проясняють характер взаємовпливів її й класичної буддійської філософії. Книга включає також довідковий розділ, куди входять бібліографія, словник власних імен і покажчик філософських термінів.

«Йога-сутра» (санскр. Yogasutram) — базовий текст класичної йоги, приписуваний Патанджали й датируемий приблизно 4 в. Текст «Й.» складається із чотирьох розділів. В I розділі визначаються йога як «подолання коливань свідомості», результатом чого повинне бути «установлення в собі» духовного початку (пуруши); стратегія подолання цих коливань і наближення до концентрації свідомості, характеристики божества (ишвара) як особливого пуруши; аналізуються перешкоди до заспокоєння свідомості, до досягнення «стабільності» свідомості й «інсайту». Зміст II роздягнула: афекти свідомості — основна перешкода на шляху до «звільнення» — і їхні результати; вчення про страждання й рятування від нього; перші п’ять щаблів восьмеричного тренінгу йоги — утримання від основних несправедливих дій, а також культивування правильної духовної практики, правильних певних положень тіла, дихальних вправ і звільнення почуттів від дії на них зовнішніх об’єктів. В III розділі розглядаються три вищі стадії йогического тренінгу — утримання свідомості в одній крапці, споглядання й концентрація — з розрізненням попередньої й вищої («бессеменной») стадій; докладно перераховуються ті окультні «сверхсили», які досягаються «застосуванням» концентрації свідомості до різних сфер мікро- і макрокосму. В IV розділі розглядаються карма, її латентні «сліди»; кінцеве «звільнення» пуруши (мокша). Наполягаючи на об’єктивному існуванні зовнішніх речей, укладач «Й.» полемізує з буддійськими ідеалістами, цю об’єктивність заперечливими. ДО «Й.» було складено два основних коментарі: «Йогасутра-бхашья» Вьяси й «Раджамартанда» («Царствене сонце») пануючи Бход-жи (10 в.).

классическая йога («Йога-сутра» Патанджали й «Вьяса-бхашья») / Пер. с санскр., введення, коммент. і реконструкція системи Е.П. Оствовській і В.И. Рудого. М., 1992.

Download — 20.8Mb