Книга Креслення для будівельників (2000)

Автор : Ю.Короев

приведени відомості по технічному й будівельному кресленню: оформлення креслень за Дст ЕСКД і СПДС, геометричні побудови, аксонометричні й прямокутні проекції, види, перетини, розрізи; дані основи машинобудівного креслення й технічного малювання; викладені правила виконання й читання будівельних креслень. Для професійних навчальних закладів, що вчаться. Може бути використаний студентами вузів і технікумів, а також при професійному навчанні робітників на виробництві.

Pdf ; 4.7