Книга Курс загальної фізики

Доданий посилання на ФТП

Автор : И.Е.Іродів

том 1
в даному томі розглянуті основні закони як нерелятивістської (ньютоновской), так і релятивістської механіки — закони руху й закони збереження імпульсу, енергії й моменту імпульсу. На великій кількості прикладів і завдань показано, як варто застосовувати ці закони при рішенні різних конкретних питань.

усередині — всі томи
том 2
пособие містить теоретичний матеріал (основні ідеї електромагнетизму), а також розбір численних прикладів і завдань. Завдання тісно пов’язані з основним текстом і часто є його розвитком і доповненням. Матеріал книги, наскільки можливо, звільнений від зайвої математизації — основний акцент перенесений на фізичну сторону розглянутих явищ.

том 3
данное навчальний посібник містить теоретичний матеріал (основні ідеї хвильових процесів), а також розбір численних прикладів і завдань, де показано, як (на думку автора) треба підходити до їхньому рішенню. Завдання тісно пов’язані з основним текстом і часто є його розвитком і доповненням. Матеріал книги, наскільки можливо, звільнений від зайвої математизації — основний акцент перенесений на фізичну сторону розглянутих явищ.

том 4
учебное посібник містить теоретичний і експериментальний матеріал, що ставиться до основних ідей квантової фізики, а також розбір численних прикладів і завдань, де показано, як (на думку автора) варто підходити до їхньому рішенню.

Download — Rapidshare — 7.35Mb

Download — Antileech