Книга Малюнок, начерки й замальовки

Автор : В. С. Кузин

в навчальній допомозі на основі свого власного досвіду й аналізу начерків і замальовок видатних художників минулого й сучасності автор розкриває роль швидких малюнків (начерків і замальовок) в эстетическом пізнанні дійсності, обґрунтовує найбільш характерні й типові методи їхнього виконання, розкриває психологічні механізми швидкого малювання.

особое увага в книзі приділяється методиці виконання начерків і замальовок різних об’єктів і явищ дійсності: предметів побуту, овочів, фруктів, пейзажу, тварин, фігури людини й ін. Розглядається роль начерків і замальовок у педагогічному малюванні, показуються прийоми проведення занять по начерку з натури в загальноосвітній школі.

рекомендуется студентам педагогічних вузів; може бути використаний викладачами педагогічних вузів і коледжів, керівниками ізостудій і художніх кружків, самодіяльними художниками.

Pdf ; 32.1