Книга Маркетинг у малому бізнесі

Маркетинг у малому бізнесі
Автор: И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев

Розглядається широке коло питань маркетингу малого бізнесу: теоретичні, методологічні й практичні аспекти ринкової участі представників малого бізнесу. Посібник знайомить із сучасними формами, методами, технологіями маркетингу на вибір цільового ринку, оцінці конкурентоспроможності малої організації, формуванню попиту й стимулюванню збуту та ін. Тлумачний словник термінів, контрольні питання й тестові завдання, ситуаційні завдання будуть сприяти закріпленню професійних навичок майбутніх маркетологів. Для студентів економічних спеціальностей вузів, маркетологів, менеджерів і інших фахівців служби маркетингу

Download 6.4 MB

Mirror