Книга Мистецтво програмування на Асемблері. Лекції й вправи.

Мистецтво програмування на Асемблері. Лекції й вправи.
автор: Голуб Н.Г.
формат: djvu

в книзі даний опис основних элемеитов мови Асссмблера сімейства ІВМ РС: системи числення машинне подання даних і команд, основи 16- і 32-розрядного програмування, програмування співпроцесора. ввід-висновок інформації в Dos і Windows, використання макрозасобів. Докладно, крок за кроком на численних прикладах закінчених програм розглядаються ідеї й принципи організації обчислень на Асемблері від простого до складного, використовуючи аналогію й пряму підтримку з боку алгоритмічних мов Раsсаl (Вогlаnd Раsсаl-7.0. Dеlрhi-5) і З/З++ (Вогlаnd З++ 3.1, 4.5. 5.02, Вогlап З++). Матеріал книги базується на лекційному курсі й лабораторному практикумі “Основи организании й функціонування ЕОМ” протягом багатьох лет читає автором для програмістів у Національному аерокосмічному університеті імені Н. Е. Жуковського (ХАИ). Книга складається із двох частин: лекції й лабораторних робіт. Кожна лабораторна робота містить докладно разобранньие варіанти рішення типового завдання із вказівкою можливих проблем при обчисленнях і способах їхнього усунення. Книга містить необхідний довідковий матеріал, велику кількість прикладів і закінчених програм. Всі вихідні тексти програм перебувають на прикладеній до книги дискеті, а більше розширена інформація — на сайті видавництва. Для розроблювачів програмного забезпечення, що бажають підвищити якість своїх програм, викладачів і студентов. професійно изучаюших програмування. а також для всіх бажаючих познайомитися з нижнім рівнем програмування комп’ютерів сімейства IВМ РС.

Download 17.5 Mb
Mirror

Password: www.goldbook.ws