Книга Настільна книга по оплаті праці і ї…

С. Харитонов
настольная книга по оплаті праці і її розрахунку в програмі 1C:Зарплата й Керування Персоналом 8.0.
формат: DjVu
язик: Росіянин
издательство: Питер, 2006 г.

в допомозі на основі законодавчих актів і нормативних документів докладно, з ілюстрацією на прикладах, розглядаються питання оформлення прийому працівника на роботу, нарахування заробітної плати, допомога із соціального страхування й забезпечення, утримань із заробітної плати. Значна увага приділена питанням вирахування податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального податку, а також відрахувань на обов’язкове соціальне й пенсійне страхування в 2006 році. На прикладі програми 1С:Зарплата й Керування Персоналом 8.0 (редакція 2.1) показані можливості сучасних інформаційних технологій для автоматизації обліку кадрів і розрахунків по оплаті праці.

пособие адресовано широкому колу читачів. Воно буде корисно як для бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати й головних бухгалтерів, так і для керівників організацій, які знайдуть у ній відповіді на багато питань, пов’язані з висновком і розірванням трудових договорів, оплатою праці, умовами праці й відпочинку працівників відповідно до Трудового кодексу Російської Федерації.

особий інтерес посібник представляє для організацій, які ведуть або планують вести розрахунки з персоналом у програмі 1С:Зарплата й Керування Персоналом 8.0, а також для претендентів на одержання сертифіката 1С:Професіонал, 1С:Фахівець і 1С:Фахівець-консультант по програмі 1С:Зарплата й Керування Персоналом 8.0.
данная книга доповнює, але не заміняє штатну документацію до програм системи 1С:Підприємство 8.0, і дозволяє більш ефективно використати можливості програми.

Download 5.5 MB

Password: www.goldbook.ws