Книга Облік цінних паперів

Облік цінних паперів
автор: Ендовицкий Д.А., Ишкова Н.А.

раскриваются правовий^-правові-організаційно-правові й методичні питання обліку й оподатковування операцій з основними цінними паперами: акціями, облігаціями й векселями. Дається детальна методика обліку часткових і боргових цінних паперів в емітента й інвестора. Розглядається порядок розкриття інформації про цінні папери в бухгалтерській (фінансової) звітності. У додатках приводяться необхідні законодавчі й нормативні акти, що ставляться до області регулювання операцій із цінними паперами і їхнім обліком. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, слухачів системи послевузовского утворення й учбово-методичних центрів атестації професійних бухгалтерів, а також для обліково-фінансових працівників організацій і фахівців комерційних банків, фінансовим менеджерів і аудиторів.

Download 6.9 MB

Mirror