Книга Основи реляционних баз даних

Автор : Ребекка М. Райордан

Книга присвячена питанням проектування й впровадження сучасних комп’ютерних систем, що працюють із базами даних. Автор приводить і теоретичні відомості, і інформацію з розробки й впровадження таких систем. Утримується докладний аналіз ситуацій, що часто зустрічаються на практиці. Особлива увага приділена створенню проектної документації,
проектуванню користувальницького інтерфейсу й проблемам безпеки. Як приклади розглядаються СУБД Microsoft. Видання адресоване менеджерам проектів, системним аналітикам і розроблювачам баз даних, а також усім, хто цікавиться питаннями, пов’язаними із сучасними системами керування реляционними базами даних.

Pdf ; 10.8
Download