Книга Основи САПР (CAD/CAM/CAE) (2004)

Автор : К.Чи

в цій книзі викладені основні принципи роботи автоматизованих систем для проектування виробів і підготовки їхнього виробництва (без поглиблення в деталі конкретних систем). Розглянуто компоненти САПР, основні концепції графічного програмування, системи автоматизованої розробки креслень, системи геометричного моделювання, подання кривих і поверхонь і робота з ними, метод кінцевих елементів, інтеграція систем, швидке прототипирование й виготовлення, віртуальна інженерія, стандарти обміну даними між системами.

книга може бути використана студентами інженерних спеціальностей як навчальний посібник при вивченні CAD/CAM/CAE-систем.

DjVu ; 10.3