Книга Основи сучасних алгоритмів

Автори : Макконнелл Дж.

в навчальному посібнику обговорюються алгоритми рішення найбільше широко розповсюджених класів завдань, що покривають практично вся область програмування: пошук і сортування, чисельні алгоритми й алгоритми на графах. Особлива увага приділена алгоритмам паралельної обробки, рідко освітлюваним у літературі російською мовою. У доповненні до 2-му видання російською мовою дані відомості по теорії алгоритмів, оцінкам трудомісткості й новітніх алгоритмів, що не ввійшли в первісний варіант книги. Виклад неформальне й надзвичайно докладне, з більшою кількістю вправ, що дозволяють вести самоконтроль. Книга потрібна всім, кому доводиться самостійно писати програми — від програмістів банківських систем до науковців.

10,2 MB