Книга PHP, MySQL і Dreamweaver MX 2004. Розробка інтерактивних Web-сайтів

Автор : Володимир Дронов

в якості базового засобу розробки інтерактивних Web-сайтів на платформі PHP-MySQL обраний популярний Wcb-редактор Macromedia Dreamweaver MX 2004. Як приклад розглянуте створення сайту — архіву програм і електронних статей. Виклад побудований за принципом: від простого — до складного. Найпростіші статичні Web-сторінки створюються в редакторі Dreamweaver, попутно приводиться короткий опис мови HTML. Найпростіші серверні сторінки, що витягають дані з бази MySQL, також створюються в редакторі Dreamweaver, при цьому докладно розбираються всі сценарії РНР, створені Dreamweaver, і описується їхня робота. Паралельно дасться введення в бази даних і приводиться короткий опис мови РНР. Найбільш складні Web-сторінки створюються засобами PHP-MySQL без використання Dreamweaver. Приводяться приклади розробки елементів розвиненого Портал-Web-порталу: обираної колірної схеми, керування файлами через Web-інтерфейс, власного списку розсилання й ін. Книга орієнтована на читача, що має базові поняття про Інтернет-технології.
для Web-програмістів.

Формат : Pdf
Обсяг : 59,1