Книга Повне собранiе сочиненiй Козьми Пруткова

Повне собранiе сочиненiй Козьми Пруткова съ портретомъ, fac-simile і біографическими свъдъніями.] Изданiе четверте. Изданіе Олексія й Владиміра Михайловичей Жемчужниковихъ.
(С.-Петербургъ: Типографія М.М.Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28., 1894)

козьма Прутків — колективний псевдонім російських письменників середини XIX століття А.К.Толстого й трьох братів Жемчушникових, що створили вигаданий сатиричний образ самовдоволеного поета-чиновника. Під цим ім’ям друкувалися вірші, байки, афоризми, комедії й літературні пародії, що висміюють мниму велич, консерватизм думки, реакционнную добромисність, різного роду епігонство в літературі. В основу дійсного видання лягло зібрання творів, підготовлене Жемчушниковими

Download 3.4 Mb

Mirror