Книга Практична граматика англійської мови із вправами й ключами

К.Качалова, Е.Израилевич

Завдання дійсного підручника — допомогти учнем опанувати як навичками перекладу, так і навичками усної й письмової англійської мови. Для досягнення цієї мети учні повинні придбати певний запас слів і вивчити граматичний лад мови

Оскільки учень мислить рідною мовою, тісна взаємодія рідної й іноземної мов у процесі навчання грає виняткову роль

По своєму обсязі даний підручник наближається до підручників нормативної граматики для язикових вузів. Однак він відрізняється від них в основному менш докладним теоретичним аналізом граматичних явищ, оскільки він призначається не для підготовки викладачів англійської мови, а для підготовки фахівців, зв’язаних у своїй практичній роботі з англійською мовою

У підручнику освітлені основні граматичні явища, що зустрічаються як у побутовий і ділову розмовну мову, так і в економічних і зовнішньоторговельних текстах і документах, оскільки підручник насамперед призначений для навчальних закладів системи Міністерства Зовнішньої Торгівлі. Деякі розділи, як, наприклад, причастя, інфінітив і герундій, розроблені трохи докладніше інших розділів, тому що їхнє детальне вивчення особливо важливо для точного перекладу спеціальних текстів і документів

DjVu ; 21.6
Download