Книга Практикум по теорії керування

Фінанси й статистика, 2003 г.

Розглядається застосування положень теорії керування в практиці. Систематизується матеріал по вітчизняному й закордонному досвіді менеджменту. Утримуються теоретичні висновки за курсом `Основи теорії керування`, питання для обговорення, контрольні питання, ситуації з вітчизняної практики для з’ясування взаємозв’язку явищ у реальній управлінській діяльності, глоссарий.

Для студентів, що навчаються за фахом 061000 `Державне й муніципальне керування` і іншим економічним спеціальностям вузів, а також для слухачів курсів перепідготовки, керівників різних рівнів

Pdf ; 4.1
Download