Книга Самовчитель AutoCAD 2006

Автор : Микола Полещук, Вильга Савельєва

книга побудована на основі авторської методики навчання системі AutoCAD. Описуються основні графічні об’єкти, розбираються команди для їхнього створення й редагування. Освітлено способи розміщення примітивів на площині й у тривимірному просторі, проблеми взаємозв’язку моделі й аркушів креслення. Представлено засоби створення табличних, текстових і розмірних стилів, застосування типів ліній, ваг, штрихувань і запивок. Розглянуто питання організації висновку креслень на принтер, використання підшивок аркушів для формування архівів проектної документації. Для закріплення матеріалу наведені практичні приклади й вправи. Книга буде корисна для інженерів, конструкторів, технологів, аспірантів і студентів.

для широкого кола користувачів.

Pdf ; 52.0+35.6