Книга Самовчитель AutoCAD 2007

Автор : Микола Полещук, Вильга Савельєва

книга допоможе вивчити систему AutoCAD 2007 разом з досвідченими авторами-викладачами. Докладно розглянуті нові можливості: гладкі поверхні, що редагують тіла, камери, джерела світла, доповнення в існуючим меню й командах. Описано графічні об’єкти, створювані у двовимірній роботі й тривимірному проектуванні, розібрані команди побудови й редагування. Наведено способи застосування стилів у створенні тексту, розмірів, мультилиний, таблиць, особливості використання типів ліній, ваг, штрихувань, заливань, статичних і динамічних блоків, зовнішніх посилань. Велика увага приділена візуалізації й анімації, керуванню матеріалами, тонуванню, обліку географічного положення й часу доби. Проаналізовано проблеми взаємозв’язку моделі й аркушів креслення. Освітлено питання організації висновку креслень на принтер, застосування підшивок аркушів, растрових зображень і DWF-підкладок. Для закріплення матеріалу наведені практичні приклади й вправи.

Pdf ; 52.0+29.9