Книга Самовчитель Pinnacle Studio 9

Автор : Д.Кирьянов, Е.Кирьянова

приводятся загальні відомості про відеомонтаж, пристрої відеозахоплення, зберіганні й обробці відео- і аудиоинформации на комп’ютері. Докладно описаний інтерфейс програми, дані основні прийоми роботи. Окремо розглянуті питання підготовки вихідного відео- і аудиоматериала. Особлива увага приділена основним операціям із кліпами, монтажу фільму, спецэффектам, монтажу звуку й створенню титрів. Також повно представлена інформація про формування фінальної версії фільму й експортуванні її на носії. У додатках утримується довідкова інформація з Pinnacle Studio.

для широкого кола користувачів, що цікавляться питаннями відеомонтажу.

+ добавочка

Формат : Pdf
Обсяг : 41,3

Посібник з Pinnacle 10 — 5.4Mb