Книга Стислість — душу дотепності. Англій…

Л.Васильєва

У книзі приводяться найбільш уживані словосполучення, прислів’я й приказки, що є живими фактами сучасної англійської мови. Крім того, значне місце в ній займають цитати з добутків англійських і американських авторів і висловлення суспільних діячів, що ввійшли в англійську мову як крилаті вираження. Особлива увага автор приділяє не науковим аспектам фразеології, а повсякденності, частоті вживання виражень, що приводять,

Книга являє собою практичний посібник для широкого кола читачів, що вивчають англійську мову

Pdf ; 7.4
Download