Книга Сучасне керування (2тт)

Книга `Сучасне керування` — переклад на російську мову останнього видання самого популярного енциклопедичного довідника Американської Асоціації Керування `АМА Management Handbook`. У довіднику зібрані новітні відомості про керування економікою. Він охоплює всі основні діючі й перспективні форми, методи, функції керування в різних сферах — на приватних підприємствах, у господарських і науково-дослідних організаціях, у системі обслуговування й у державному секторі. У книзі відбиті зміни й досягнення в області керування, характерні для середини 90-х років, а також розглянуті тенденції розвитку менеджменту напередодні технологічних, економічних і організаційних умов наступаючого XXI століття. Охоплено весь спектр елементів і питань керування в умовах ринкової економіки, викладаються традиційні й новітні теорії, аналізується практичний досвід останніх десятиліть, виявляються його позитивні й негативні сторони, уроки для майбутнього, даються рекомендації із застосування перевірених практикою методів, структур і механізмів керування залежно від конкретних умов. Все це здобуває особливе значення при переході російської економіки на ринкові відносини й створення нової системи керування. Для зручності читачів російське видання виходить у двох томах. У перший тім включені сім розділів, у яких комплексно розглядаються загальні основи керування, питання керування маркетингом, торгівлею й розподілом, людськими ресурсами, бухгалтерським обліком, финансамии науково-технічним прогресом. Другий тім складається з дев’яти розділів, у яких освітлені проблеми керування виробництвом, інформаційними системами, матеріально-технічним забезпеченням, корпоративними відносинами, ризиком і страхуванням, малим підприємництвом, міжнародним бізнесом, що обслуговують галузями, установами державного сектора й некомерційних організацій. Книга містить багатий ілюстрований матеріал — таблиці, графіки, діаграми й схеми. Книга розрахована на керівників всіх рівнів у різних сферах економіки, підприємців, консультантів, викладачів, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також всіх науки, що цікавляться проблемами, і практики керування

Pdf ; 21.4+14.7

Том 1
Том 2