Книга Сучасні гроші й банківська справа

Автор: Роджер Лерой Міллер, Дэвид Д. Ван-Хуз

один із самих популярних підручників за курсом теорії банківської справи й фінансових ринків, витримав уже три видання. Серед основних тем підручника — роль грошей, фінансові ринки, керування комерційним банком, операції центрального банку, грошово-кредитна політика, міжнародні валютно-фінансові відносини, сучасні теорії грошей.
в книзі наведені огляди банківської й ощадної галузей США й міжнародних фінансових ринків, цікаві історичні екскурси, огляди сучасних економічних дискусій. Дано численних графіків, схеми й діаграми, економічні тести й завдання, що полегшують засвоєння матеріалу книги. Поміщено великий словник основних фінансово-економічних термінів, використовуваних у тексті.
рекомендуется студентам вузів, що вивчають дисципліни: «Фінанси, грошовий обіг і кредит», «Фінанси», «Банківська справа», «Гроші, кредит, банки», « Економічна теорія».

Pdf ; 51.8