Книга Теорія автоматичного керування. В 2-х тт.

Автор: Кім Д.П.

том 1: Лінійні Системи
книга присвячена теорії автоматичного керування лінійних стаціонарних систем. У ній даються основні поняття й принципи керування, математичний опис і методи аналізу й синтезу безперервних і дискретних систем керування.
для студентів технічних вузів, що вивчають дисципліни <<Теорія автоматичного керування>> і <<Основи теорії керування>>. Може бути рекомендоване інженерно» технічним і науковцям, що бажають вивчити основи теорії автоматичного керування.

том 2: Багатомірні, нелінійні, оптимальні й адаптивні системи
книга присвячена теорії автоматичного керування багатомірних, нелінійних, оптимальних і адаптивних систем. У ній поряд із традиційними матеріалами (методи фазової площини, гармонійної лінеаризації, функції Ляпунова й дослідження абсолютної стійкості, методи теорії оптимального й адаптивного керування) розглядаються метод аналізу й синтезу систем великої розмірності, заснований на векторній функції Ляпунова, метод синтезу шляхом лінеаризації зворотним зв’язком і ряд інших нетрадиційних для підручників і навчальних допомога з теорії автоматичного керування питань.
для студентів технічних вузів, що навчаються по напрямку підготовки «Автоматизація й керування». Може бути рекомендована інженерно-технічним і науковцям відповідних спеціальностей.

5,3 MB