Книга Вступний курс математичної логікивводний курс математичної логіки
автор: Успенський В.А., Верещагін Н.К., Плиско В.Е.

в навчальному посібнику втримується матеріал основного курсу «Введення в математичну логіку», що читає на механіко-математичному факультеті МГУ. Викладаються елементи теорії множин, основні поняття, що ставляться до семантики формалізованих логіко-математичних мов першого порядку, вирахування предикатів і теорема про його повноту, дається введення в теорію алгоритмів і вичислимих функцій. Книга призначена для студентів математичних факультетів університетів, педагогічних інститутів, а також інших вузів з поглибленим вивчанням інформатики й кібернетики.

Download 0.85 MB