Книга Загальний курс фізики

Автор : Д. В. Сивухин

третье видання першого тому вийшло в 1989 р.

для студентів фізичних і математичних факультетів університетів, фізико-технічних і інженерно-фізичних інститутів, а також вузів, де фізика є основною дисципліною.

Том I. Механіка

первий тім курсу фізики, широко відомого в нас у країні й за рубежем. Книга написана на основі лекцій, які протягом ряду років читалися автором студентам Московського фізико-технічного інституту. Основна увага приділена з’ясуванню фізичного змісту й змісту основних законів і понять механіки, установленню границь застосовності цих законів, розвитку в студентів навичок фізичного мислення й уміння ставити й вирішувати конкретні завдання.

усередині — всі томи

Том II. Термодинаміка й молекулярна фізика

второй тім курсу фізики, широко відомого в нас у країні й за рубежем. Книга написана на основі лекцій, які протягом ряду років читалися автором студентам Московського фізико-технічного інституту. Основна увага приділена з’ясуванню фізичного змісту й змісту основних законів і понять термодинаміки й молекулярної фізики, установленню границь застосовності цих законів, розвитку в студентів навичок фізичного мислення й уміння ставити й вирішувати конкретні завдання.

Том III. Електрика

третий тім курсу фізики, широко відомого в нас у країні й за рубежем. Книга написана на основі лекцій, які протягом ряду років читалися автором студентам Московського фізико-технічного інституту. Основна увага приділена з’ясуванню фізичного змісту й змісту основних законів і понять науки про електрику, установленню границь застосовності цих законів, розвитку в студентів навичок фізичного мислення й уміння ставити й вирішувати конкретні завдання.

Том IV. Оптика

четвертий тім курсу фізики, широко відомого в нас у країні й за рубежем. Книга написана на основі лекцій, які протягом ряду років читалися автором студентам Московського фізико-технічного інституту. Основна увага приділена з’ясуванню фізичного змісту й змісту основних законів і понять оптики, установленню границь застосовності цих законів, розвитку в студентів навичок фізичного мислення й уміння ставити й вирішувати конкретні завдання.

Том V. Атомна і ядерна фізика

пятий тім курсу фізики, широко відомого в нас у країні й за рубежем. Книга написана на основі лекцій, які протягом ряду років читалися автором студентам Московського фізико-технічного інституту. Основна увага приділена з’ясуванню фізичного змісту й змісту основних законів і понять атомної і ядерної фізики, установленню границь застосовності цих законів, розвитку в студентів навичок фізичного мислення й уміння ставити й вирішувати конкретні завдання.

первое видання п’ятого тому вийшло у двох частинах (в 1986 р. — перша частина, в 1989 р. — друга).

Download — Rapidshare (part 1, 30Mb)
Download — Rapidshare (part 2, 30Mb)
Download — Rapidshare (part 3, 13.1Mb)

Download — Antileech (part 1)
Download — Antileech (part 2)
Download — Antileech (part 3)